FR&D VOOR OUDERS

Maakt u zich zorgen indien uw kind weer terugkomt uit een kliniek of wanneer het ambulant traject dreigt af te lopen? Wanneer de invloed van verkeerde vrienden ervoor zorgt dat uw kind of dierbare een terugval krijgt? Aarzel niet om bij FR&D een nazorg traject  in te schakelen. FR&D is gespecialiseerd in oplossingsgerichte begeleidende zorg voor en door jongeren.FR&D een professionele samenbundeling van krachten onder één dak

Omdat herstel van je verslaving samen gaat met het herkennen van dit proces en je begrepen voelen, werkt FR&D alleen met Peer Professionals. Dit zijn ervaringsdeskundigen met coachende vaardigheden die dezelfde persoonlijke ervaring hebben als de jongeren. De Peer Professionals dienen als klankbord met als doel het slagen van een duurzaam herstel waarbij de jongeren autonomie en zelfregie over hun leven terug krijgen.

Aangetoond is dat deze jongeren hun Peergroep nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Zo worden de jongeren intrinsiek gemotiveerd wat een veel sterkere drijfveer is dan motivatie van buitenaf.

De aanpak is vernieuwend in de verslavingszorg in Nederland waarin samenwerking voorop staat. De focus ligt niet alleen op de ziekte verslaving, maar juist op het behouden en duurzaam inzetten van herstel door persoonlijke dienstverlening en het creëren van een gezonde leeromgeving waar co-creatie in groepsverband plaatsvindt.

Deelname voor familieleden is een voorwaarde bij FR&D. In FR&D’s Familie Programma zullen familieleden ervaren hoe o.a. verslaving de familie dynamiek beïnvloedt. En gaan we gestructureerd aan de slag wat voor jou werkt!

Wat houdt het Familie Programma precies in?

FR&D biedt een familie programma aan die speciaal ontwikkeld is om het welzijn van ouders,
familieleden en/ of dierbare vrienden te verbeteren en wat voor een invloed verslaving heeft op het familiesysteem. Wij bieden deze service aan voor familieleden die een dierbaren heeft dat kiest voor een leven zonder verslaving.


Wat houdt deze training in?

Deelnemers leren door educatie en begeleiding dat zij hun dierbaren niet kunnen controleren, maar juist de verantwoordelijkheid leren nemen over hun eigen gezondheid en geluk.

Leven met een familielid die een verslaving heeft, kan psychische, emotionele, sociale en spirituele (en financiële) gevolgen hebben. Door bewustwording van ervaringen en overtuigingen die in de loop der jaren zijn gevormd, worden er tijdens dit programma nieuwe gezonde manieren aangeleerd over verslaving en met onderlinge relaties.
Deze educatieve ervaring omvat het volgende:

  • Groepsdiscussies;
  • Persoonlijke en groepsreflectie;
  • Presentaties en literatuur;
  • Fellowship met andere deelnemers.